top of page

טראומה רב מערכתית בילדים
PTLS

קורס הטראומה הוא אחד מקורסי הדגל של האקדמיה. הקורס נוסד בשנת 2018 ע"י צוות מומחים מולטי דיציפלינארי מתחומי רפואה דחופה ילדים, טראומה, כירורגיה וטיפול נמרץ ילדים.

מרבית קורסי הטראומה הקיימים בעולם, מתרכזים בטיפול במבוגרים ואינם עוסקים באופן פרטני במאפיינים הייחודיים לאוכלוסיית הילדים. לאור זאת – הוקם צוות מולטי דיציפלינארי רב מרכזי (שת"פ בין המרכז הרפואי מאיר למרכז הרפואי אסף הרופא). הצוות עמל במשך כמעט שנתיים על פיתוח והקמה של קורס טראומה ייחודי לילדים המשלב את כל האספקטים הדרושים לצוות המטפל.

הקורס שנמשך יומיים מלאים כולל הרצאות פרונטליות בכל נושאי הליבה של טראומה (חבלות ראש, חזה, בטן, אגן, כוויות ועוד), עקרונות עבודת צוות (ניהול וביצוע סקר ראשוני ושניוני עבודה לפי עקרונות CRM) וסוגי הפציעות השונות. 
הוא כולל תרגולים HANDS ON של המיומנויות השונות הנדרשות בטראומה (עצירת דימומים, קיבועים, שליטה בנתיב אוויר וכיו"ב) ותרגולי סימולציה מתקדמים בסיוע בובות חכמות וציוד מתקדם המאפשרים לתרגל עבודת צוות במתאר המדמה מצב אמת. כל תרגולי הסימולציה מצולמים בווידאו בזמן אמת ולאחר התרגול מתבצע תחקיר ומשוב על ידי מדריכי סימולציה מיומנים. ימי לימוד והכשרה מועברים ע"י צוות מומחים מתחום רפואה דחופה ילדים וטראומה.

הקורס מיועד לרופאים, אחיות ופרמדיקים העוסקים בטיפול בילדים נפגעי טראומה במתאר של בית חולים או טרום בית חולים. המסיימים יזכו לקבל תעודת בוגר/ת קורס טראומת ילדים – PTLS.


* הקורס מוכר להשתלמות במסגרת מודל תמרוץ מלר"ד ילדים - משרד הבריאות

מנהלי הקורס

ראדה מסארווה
דר' אהוד רוזנבלום

מחיר

2,650 ₪

מועדי הקורס

22-23.4.2021
8-9.7.2021
16-17.12.2021

מה נדרש

1. קריאת ספר ATLS מהדורה עשירית. 2. ביצוע מבחן מקוון טרם תחילת הקורס
(קישור ניתן למצוא באתר). 3. מבחן מסכם.

למי מיועד

רופאים (בניהם כירורגים, מרדימים), אחיות המטפלים בטראומה בילדים

צוות הקורס

ראדה מסארווה, ד"ר הדס יחיעם, הילה מילר, ד"ר אמיר מנדלסון, ד"ר דניה טקגי,
ד"ר ניר פרידמן, ד"ר אהוד רוזנבלום, אלה אילון וייס

בואו ללמוד להציל חיים

bottom of page