top of page
form_image.jpg

הרשמה לקורסים

ניתן לשלם בשתי דרכים עבור הקורסים שלנו:
1. במידה והמוסד בו אתם עובדים מממן את העלות, עליכם להחתימו על טופס התחייבות ולהעביר אותו אלינו.

2. באמצעות כרטיס אשראי.

בחרו באפשרות המתאימה לכם:

bottom of page