top of page

גישה וטיפול בחתכים ופצעי נשיכה לאחיות

קורס המיועד לאחיות בלבד המדייק את הטיפול הראשוני בפצעי טראומה: חתכים, נשיכות וכוויות.


הקורס מתמקד בגישה לפצע וטיפול בו תוך התייחסות להיבטים השונים הקשורים לשטיפה של פצע, סגירה, חבישה וסטטוס חיסוני.


המשתתפים יתרגלו שטיפה של פצע, סגירה של חתך המיועד להדבקה וחבישת כוויות באזורי גוף שונים.

כל משתתף יקבל פנקס כיס ותעודת סיום.

מנהלי הקורס

ענבל אגסי
ד"ר איילת שלז

מחיר

1,200 ₪

מועדי הקורס

מה נדרש

1. קריאה מקדימה של מספר מאמרים 2. ביצוע מבחן מקדים המבוססים על המאמרים.

למי מיועד

קורס לאחיות חדרי מיון / מרפאה ראשונית המטפלות בפציעות וחתכים

צוות הקורס

ענבל אגסי, צביה שלטר

בואו ללמוד להציל חיים

bottom of page