top of page

Flash Code

תמיד רציתם לתרגל את הצוותים האורגנים שלכם במקרים רפואיים מורכבים ולא היה לכם את הציוד הנדרש / הזמן או הידע הסימולטיבי?

צוות האקדמיה יסייע לכם להפוך את הרצון למציאות. אנו נגיע אליכם באשר תהיו (לכל רחבי הארץ) עם ציוד סימולציה מתקדם, מערכות צילום ותחקור מתקדמות וצוות תפעול והדרכה. הצוות יבנה מראש תרחישים על פי תיאום עם מנהל המחלקה (בהתאם ליעדים שיקבעו) ויתרגל את הצוותים האורגנים בעבודה בתוך כתלי המחלקה בה הם עובדים.

העבודה במתאר הזה – היא הכי קרובה שיש למציאות ומאפשרת תרגול צוותים בתנאי אמת (לא מעבדה) ובסביבתם הטבעית. סוג התרחישים והנושאים בהם יעסקו יקבעו מראש התיאום עם צוות הנהלת המחלקה בהתאם למטרותיהם.

מנהלי הקורס

אלה אילון וייס
ד"ר אהוד רוזנבלום

מחיר

1,200 ₪

מועדי הקורס

מועדים חדשים יפורסמו בהמשך

מה נדרש

הכרה פרוטוקולי החייאה ו-CRM

למי מיועד

צוותי רפואה בבתי חולים/מרפאות המעוניינים לתרגל את עצמם במקרים רפואיים מתקדמים וחסרים את הציוד ו/או את הידע בסימולציה

צוות הקורס

צביה שלטר, ד"ר איילת שלז, ד"ר הדס יחיעם, הילה מילר, ד"ר דניה טקגי, ד"ר ניר פרידמן, ד"ר אהוד רוזנבלום, אלה אילון וייס, ראדה מסארווה

בואו ללמוד להציל חיים

bottom of page