top of page

Minor Skin Injuries

הקורס מיועד לצוותים רפואיים (רופאים ואחיות) המטפלים בילדים עם פגיעות עור קלות (חתכים וכוויות), כלומר – צוותי מלר"ד, מרפאות קהילה, מוקדים רפואיים.

במהלך הקורס נדונים הנושאים: פתו-פיזיולוגיה של פצע, גישה מעשית לטיפול בפצע, על כל שלביה: מהערכה ראשונית, ניקוי, ועד סגירת החתך  במספר שיטות (הדבקה, סיכות, תפירה). 
כמו כן , נדון בטיפול בפצעים מורכבים ( נשיכות בע"ח וכוויות), פרוטוקול חיסונים וכן בגישה הטיפולית המיוחדת באוכלוסיית הילדים הכוללת שיטות אלחוש.


הלימוד נעשה בצורה משולבת: הרצאות פרונטליות המבוססות על מקרים קליניים וכוללות סרטונים ותמונות ממחישות, וכן,  תרגול ודיון בקבוצות קטנות. 
המשתתפים יתרגלו הדבקת חתך, תפירת חתך, סגירת חתך בסיכות, הסננה וחבישת כוויות.
כל משתתף מקבל ערכה הכוללת כלי תפירה (רב פעמיים) ומשטח המדמה עור – שמאפשרת תרגול מעשי בזמן הקורס עצמו וגם לאחריו.
המשתתפים יקבלו חומר קריאה הכולל מאמרי סקירה המקיפים את נושאי הלימוד בקורס וידרשו לקראם ולעמוד במבחן ידע מקוון טרום הקורס.
בסיום הקורס תינתן לכל משתתף תעודת השתתפות.

מנהלי הקורס

ענבל אגסי
ד"ר איילת שלז

מחיר

1,200 ₪

מועדי הקורס

10.5.2021
16.11.2021

מה נדרש

1. קריאה מקדימה של מספר מאמרים 2. ביצוע מבחן מקדים המבוססים על המאמרים.

למי מיועד

צוות רפואי וסיעודי במחלקות לרפואה דחופה ו/או מרפאה ראשנית המטפלים בפציעות וחתכים

צוות הקורס

ענבל אגסי, ד"ר איילת שלז, צביה שלטר

בואו ללמוד להציל חיים

bottom of page