top of page

איתור וטיפול נפגעי התעללות
Child Abuse

הכשרה חד יומית שמטרתה מתן ידע בסיסי וכלים ומעשיים לאיתור / דיווח/ העברה לגורמים רלוונטיים של ילדים שנחשד שעברו התעללות, במסגרת המערכת הרפואית. התכנים שיועברו יעסקו באספקטים הרפואיים והסוציאליים, כמו גם בפן החוקי ובממשקים שהם "חוץ מערכתיים" (משטרה, רווחה).

מטרות הקורס:
•הכרת סוגי התעללות בילדים בדגש על פגיעה פיסית ומינית 
•הכשרה לזיהוי פגיעות מכוונות בילדים. "דגלים אדומים" – אנמנזה, בדיקה גופנית, הערכה סוציאלית ותיעוד במקרים חשודים.
•הכשרה לטיפול בילד נפגע התעללות: אופן הדיווח והמשך הניהול במערכת הרפואית
•הצעת פרוטוקולי עבודה.
כמו כן, יבוצע תרגול באמצעות סימולציה.

מנהלי הקורס

ד"ר הדס יחיעם, ד"ר איילת שלז, ד"ר רמה שוורץ משניידר

מחיר

850 ₪

מועדי הקורס

28.1.2021
מועדים נוספים יפורסמו בהמשך

מה נדרש

אין דרישות מוקדמות

למי מיועד

הקורס מיועד לצוות רפואי וסיעודי המטפלים בילדים במחלקות השונות.

צוות הקורס

ד"ר איילת שלז, ד"ר הדס יחיעם

בואו ללמוד להציל חיים

bottom of page