top of page

החייאת ילדים
APLS

האקדמיה לרפואה דחופה בילדים מוכרת כאתר רשמי של ה American Academy of Pediatrics להעברת קורסי APLS בישראל.


הקורס, שנבנה על פי הנחיות ה-AAP, כולל לימוד פרונטלי ומעשי של כל עקרונות ההחייאה בילדים במצבים פשוטים ומורכבים כאחד .
סילבוס הקורס כולל את כל נושאי הליבה הסובבים בהחייאת ילדים (החייאה בסיסית ומתקדמת, הפרעות קצב, אס"ק נשימתית, שוק, טראומה, הרעלות ועוד).
הקורס כולל שילוב של הרצאות פרונטליות, תחנות מיומנות ותרגולי סימולציה מתקדמים על בובות סימולציה חכמות.

כל ההרצאות והתרגולים מועברים ע"י רופאים ואחיות מתחום הרפואה הדחופה בילדים.
החומר הנלמד בקורס מבוסס מקרים.

נושאי לימוד:
•החייאה בילדים
•כשלים במערכת: נשימה, לב, מטבולי
•ניהול דרכי אוויר ו-RSI
•פגיעות סביבה והרעלות

המסיימים בהצלחה יקבלו תעודה רשמית מטעם ה AAP
הקורס מוכר ע"י משרד הבריאות כחלופה ל PALS 

מנהלי הקורס

צביה שלטר
ד"ר הדס יחיעם

מחיר

1,750 ₪

מועדי הקורס

25-26.11.2021

מה נדרש

1. קריאת חוברת הקורס הכוללת את הפרוטוקולים המעודכנים של PALS להחייאה וכן חומר קריאה
נוסף כרקע להרצאות בקורס. 2. מבחן מקדים לקורס – אותו יש להשלים יומיים טרם תחילת הקורס (קישור למבחן המקדים ניתן למצוא באתר הקורס) . 3. מבחן מסכם בסוף הקורס.

למי מיועד

צוות סיעודי ורפואי המטפל בילדים כחלופה לקורס PALS

צוות הקורס

צביה שלטר, ד"ר איילת שלז, ד"ר הדס יחיעם, הילה מילר, ד"ר דניה טקגי, ד"ר ניר פרידמן, ד"ר אהוד רוזנבלום, אלה אילון וייס, ראדה מסארווה

בואו ללמוד להציל חיים

bottom of page